Tuesday, October 12, 2010

Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR dan KPLI-jQAF) Ambilan Januari 2011

Aplikasi Permohonan Kursus Perguruan Lepas Ijazah (KPLI-SR dan KPLI-jQAF)

Ambilan Jan 2011 boleh dibuat mulai pada 11 Oktober 2010 (Isnin)

melalui laman sesawang KementerianPelajaran Malaysia

: http://www.moe.gov.my.


Calon dikehendaki mendapatkan Nombor PIN

di cawangan BSN berhampiran sebelum

membuat permohonan.

Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment

Free Backlinks