Thursday, June 30, 2011

Home Use Program - Office Professional Plus 2010

"Home Use Program" adalah merupakan satu program yang membolehkan 240,000 kakitangan KPM membuat perolehan bagi perisian Microsoft Office Professional Plus 2010 secara online untuk kegunaan peribadi dengan harga sekitar RM28.90.

"Home Use Program"

No comments:

Post a Comment

Free Backlinks